În data de 24 Octombrie 2012 S.C. Modavil SRL a semnat contractul proiectului finanţat prin Programul Operational Regional 2007-2013, cod SMIS 27612 “Dezvoltarea microîntreprinderii SC Modavil SRL prin achiziţionarea de echipamente şi tehnologii de ultimă generaţie”.
Contractul intra in vigoare la data de 25 Octombrie 2012.

wpfreedownload
Share →

The Latest

More

© 2012 Modavil SRL